Browsing Tag

Bussiness women

Bussiness Women – Khi phụ nữ kinh doanh

Khi phụ nữ kinh doanh? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tình cảm hay lý trí sẽ làm chủ? Nếu như nam giới từ khi chào đời đã được định vị là trụ cột của gia đình, là phái mạnh nên phải luôn cứng rắn và không được phép thất bại thì nữ giới lại được xã…