Browsing Tag

picnic

Bò Cạp Vàng

Sau những ngày làm việc khá tập trung và hăng say ,có phần hơi đuối sức Tanabata tự thưởng cho mình một chuyến đi Picnic tại KDL Bọ Cạp Vàng đầy thú vị và vui vẻ . Chuyến đi gồm hơn 30 thành viên nhưng chúng tôi khá kỷ luật va đồng hành…